Armadillidium vulgare red

Een mooi gekleurde Armadillidium soort

Beschrijving

Deze soort verbergt zich wat vaker en zal je wat minder zien. Ze komen voor in drogere gebieden. Dode planten, korstmossen en algen staan op het menu

Oorsprong: wijdverbreid
Temperatuur: 18-24 °C
Grootte: tot 1,8 cm
Vochtigheid: matig